Fréttir

Námskeið á Akureyri 16. febrúar 2018 – ORSAKAGREINING – ÁHÆTTUMIÐAÐAR LAUSNIR

ORSAKAGREINING – ÁHÆTTUMIÐAÐAR LAUSNIR

 Eftirfarandi aðferðarfræði notuð:

ORSAKAGREINING (ROOT CAUSE ANALYSES), ÁHÆTTUMAT (RISK ASSESSMENT),  GILDING (VALIDATION)

 Námskeið fyrir alla þá sem þurfa að áhættumeta ferla og leysa vandamál

 (s.s. framleiðslufyrirtæki, stofnanir, hönnunarfyrirtæki, skóla, byggingafyrirtæki, rannsóknastofur, orkufyrirtæki)

Markmiðið er: Rétt vinnubrögð til að fyrirbyggja mistök og áföll

Efni námskeiðs:

 • Orsakagreining: Hvernig greinum við orsakir vandamála og komumst að rót vandans
  • „5 why´s“ og fiskibeinamunstrið (Ishikawa diagram)
 • Áhættumat: Aðferðarfræði og mismunandi módel fyrir áhættumat (risk assessment)
  • Líkur og alvarleiki hættu eða vandamála metinn
  • Fyrirbyggjandi aðgerðir og lausnir
 • Gilding (validation): Hvernig sönnum við, að það sem við höldum fram sé rétt?
  • Aðferðarfræði gildingar og sannprófunar á ferlum
 • Verkefnavinna þar sem þátttakendur vinna með ferla úr eigin fyrirtækjum eða gæðakerfum

Dags.: 16. febrúar, 2018

Kl: 09:00-16:00

Staður: Akureyri

Verð: kr. 38.500 –                    

Skráning: Senda tölvupóst á netfangið gaedastjornun@gmail.com

 

Námskeið haldið í samvinnu Gæðastjórnunarfélags Norðurlands, ProMat Akureyri ehf og Matvælaskólans hjá Sýni.

-Innifalið í verði eru námskeiðsgögn, hádegismatur og léttar veitingar
-Munið eftir styrkjunum úr fræðslusjóðum verkalýðsfélaganna!!
* Tilkynna þarf  forföll a.m.k. 2 virkum dögum fyrir námskeið á netfangið gaedastjornun@gmail.com  Berist afskráning of seint eða alls ekki áskilur Gæðastjórnunarfélagið sér rétt til að innheimta  námskeiðsgjöld að fullu.  Ef ekki næst lágmarks þátttaka á námskeiðið áskilur Gæðastjórnunarfélagið sér þann rétt að fresta eða aflýsa námskeiðinu með minnst sólarhrings fyrirvara. 

          

Promat ehf. birti undir Fréttir, Námskeið
Engar athugasemdir

HACCP grunnnámskeið á Akureyri 21.-23. febrúar 2018

Gæði og öryggi alla leið

Með áherslu á nýja skoðunarhandbók frá MAST.

Námskeið fyrir alla þá sem meðhöndla matvæli á einn eða annan hátt

Áhersla er lögð á að þátttakendur skilji grundvallaratriði HACCP gæðakerfisins og geti innleitt það í sínum fyrirtækjum. Mikið er lagt upp úr verkefnavinnu. Þátttakendur vinna m.a. verkefni úr eigin gæðakerfum.

Efni námskeiðs:

 • Öryggi í gegnum alla “fæðukeðjuna”: Frumframleiðendur, matvælaframleiðendur, dreifingarfyrirtæki, smásalar, tækjaframleiðendur, framleiðendur umbúða og hreinsiefna.
 • Staðlar – stutt kynning (t.d ISO staðlar, IFS staðall, BRC staðall).  Frábær hjálpartæki fyrir matvælafyrirtæki sem vilja vera í fremstu röð hvað varðar gæði og öryggi. Markmið, framtíðarsýn og skýr gæðastefna skiptir höfuðmáli fyrir fyrirtæki í fararbroddi.
 • Fyrirbyggjandi aðgerðir – GMP (góðir framleiðsluhættir) þurfa að vera mjög virkar áður en HACCP kerfi er komið á t.d. virk hreinlætisáætlun, teikningar yfir flæði vöru og starfsfólks, kröfur til birgja, þjálfun starfsfólks, fyrirbyggjandi viðhald og hitastigsstjórnun.
 • HACCP gæðakerfið. Hvað er HACCP? Hvernig komum við því á og hvernig innleiðum við það? Hvernig getur HACCP kerfið hjálpað til að auka öryggi matvæla? Hættur, hættugreining, mikilvægir stýristaðir, eftirlit, vikmörk, úrbætur.
 • Yfirlit yfir helstu hættur í matvælum s.s sýkla, sníkjudýr, histamín, þungmálma, díoxín, ofnæmisvaldandi efni, aðskotahluti o.fl.
 • Kvartanir – Hvernig vinnum við úr kvörtunum? Rekjanleiki – eitt skref áfram og eitt skref aftur – hvað þýðir það í framkvæmd. Innköllun – prufuinnköllun.
 • Sannprófun á gæðakerfum – dagleg, vikuleg og árleg, til að tryggja að ávallt sé verið að vinna eftir HACCP gæðakerfinu.

Dags.: 21.-23. febrúar 2018

kl.: 10-16 fyrsta daginn, 9-15 hina dagana

Staður: Akureyri, nánari staðsetning auglýst síðar.

Verð: 120.000 kr.- *

Skráning: á heimasíðu http://syni.is/is/skraning-a-namskeid/ 

Nánari upplýsingar í síma 512-3389

-Innifalið í verði eru námskeiðsgögn, hádegismatur og léttar veitingar

-Munið eftir styrkjunum úr fræðslusjóðum verkalýðsfélaganna!!

* Tilkynna þarf forföll a.m.k. 2 virkum dögum fyrir námskeið á netfangið matvaelaskolinn@syni.is. Berist afskráning of seint eða alls ekki áskilur Sýni sér rétt til að innheimta námskeiðsgjöld að fullu. Greiðsluseðill verður sendur á skráðan greiðanda að skráningu lokinni og skal reikningurinn greiðast eigi síðar en tveimur virkum dögum fyrir upphaf námskeiðs. Ef ekki næst lágmarks þátttaka á námskeiðið áskilur Matvælaskólinn sér þann rétt að fresta eða aflýsa námskeiðinu með minnst sólarhrings fyrirvara. 

Promat ehf. birti undir Fréttir, Námskeið
Engar athugasemdir

Gæðadagur í ProMat 17. nóvember sem hluti af dagskrá Gæðastjórnunarfélags Norðurlands

Þann 17. nóvember 2017 síðastliðinn fengum við góða gesti í heimsókn til ProMat. Þetta voru aðilar að Gæðastjórnunarfélagi Norðurlands sem vildu fræðast um starfssemi okkar. Gestum var kynnt hvernig gæðakerfi ProMat virkar og einnig var rennt yfir þau fjölmörgu verkefni sem rannsóknastofan tekst á við á degi hverjum. Virkilega gaman að fá svona fjölbreyttan hóp í heimsókn og geta sagt frá því helsta sem við vinnum við.

Hér fyrir neðan má sjá nokkrar myndir frá þessari heimsókn.

  

Promat ehf. birti undir Fréttir
Engar athugasemdir

Námskeið í áhættumati

 

Promat ehf. birti undir Fréttir, Námskeið
Engar athugasemdir

Afmælisbarn ProMat

Það er ekki á hverjum degi sem starfsmenn okkar ná því að vera enn vinnandi hjá okkur og verða 70 ára. Þessum áfanga náði hún María Péturdóttir núna í apríl. María hefur unnið hjá okkur í 3 farsæl ár og vonum við, að við getum notið starfskrafta hennar og þekkingar áfram. 

Af þessu tilefni fórum við meðal annars út að borða og auðvitað fékk afmælisbarnið köku með kertum.

 

 

Við óskum Maríu áframhaldandi gæfu og gengis um ókomin ár.

Promat ehf. birti undir Fréttir
Engar athugasemdir