Almennt:

Leitast er við að tryggja sem best öryggi þeirra niðurstaðna sem prófunarstofan gefur út en einnig að viðskiptavinurinn fái sem besta þjónustu.

Í þeim tilgangi er minnt á eftirfarandi:

Promat ehf. heitir fullum trúnaði og hlutleysis um öll málefni sem upp geta komið og varða viðskiptavini. Undanskildar eru þó tilkynningar til Matvælastofnunar vegna greininga á sjúkdómsvaldandi bakteríum og tríkínum skv. lögum og reglugerðum.

Promat ehf. leitast við að uppfylla kröfur viðskiptavina um gæði þjónustunnar t.d. með viðhorfskönnunum, viðtölum o.fl. Í því samhengi er minnt á að öllum kvörtunum og athugasemdum um starfsemina er vel tekið. Þeim má koma á framfæri t.d. í síma 464-3810 eða í tölvupósti á netfangið promat@promat.is.

 

Örverugreiningar

Hjá Promat ehf. er boðið upp á örverugreiningar fyrir matvæla-, fóður- og lyfjaiðnaðinn.
Mælingarnar er m.a. hægt að nota til að:

  • Meta ferskleika hráefna
  • Áætla geymsluþol
  • Meta hreinlæti við meðhöndlun matvæla og persónulegt hreinlæti

 

Efnagreiningar

Efnamælingar eru ekki gerðar í miklu magni hjá Promat, engu að síður eru nokkrar efnamælingar í boði. Promat tekur við öllum sýnum en kemur þeim á samstarfsaðila okkar, Sýni ehf, ef við bjóðum ekki uppá tiltekna mælingu. Efnamælingar eru m.a. notaðar til að:

  • Ákvarða matvælaöryggi vörunnar (sýrustig, vatnsvirkni, saltmagn).